KeyboardTest

KeyboardTest 3.2.0.1002

Anh có thể kiểm tra lại tất cả chìa khóa trên bàn phím đều hoạt động chính xác
Tải về
Người dùng đánh giá
3.4  (14 bình chọn)
Bình chọn của bạn
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Công ty phát triển:
Passmark... | Thêm chương trình
KeyboardTest là một dễ dùng Windows dựa ứng dụng cho phép người dùng để nhanh chóng kiểm tra tất cả chìa khóa trên bàn phím đang vận hành một cách chính xác và nhìn nội bộ quét mã này được tạo ra bởi bàn phím. Nó cho phép những sự sáng tạo của riêng mình tự chọn bàn phím bố trí và các lựa chọn để thử hàng và cột mạch (bó chế độ).
Thông tin được cập nhật vào: